Oferta
Nasze wieloletnie doświadczenie i zdobyta wiedza pozwoliła
nam tak dostosować ofertę, by spełnić oczekiwania klientów
z różnych branż i segmentów rynku. Począwszy od małych
jednoosobowych firm, a skończywszy na spółkach kapitałowych funkcjonujących w rozbudowanych strukturach międzynarodowych.
Zaufali Nam
Certyfikat Centrum Informacji Księgowej
KSIĘGOWOŚĆ
 • Opracowanie polityki rachunkowości firmy oraz instrukcje obiegu dokumentów,
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie
  z ustawą o rachunkowości oraz MSR,
 • Prowadzenie podatkowych książek przychodów i rozchodów,
 • Rejestry VAT,
 • Rozliczanie PIT, CIT, VAT,
 • Wysyłka deklaracji klientów do urzędów skarbowych,
 • Sprawozdawczość do GUS i NBP,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • Sporządzania informacji finansowych według wzorów wymaganych przez klientów np. dla celów konsolidacji sprawozdań finansowych,
 • Sporządzanie planu amortyzacji, prowadzenie ewidencji, środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych
  i prawnych.
KADRY I PŁACE
 • Rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników oraz zleceniobiorców w ZUS,
 • Sporządzanie list płac,
 • Obliczanie wynagrodzenie za czas choroby oraz zasiłków,
 • Sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS,
 • Przygotowywanie raportów RMUA dla ubezpieczonych,
 • Prowadzenie kart wynagrodzeń oraz kart zasiłkowych pracowników,
 • Rozliczanie podatku dochodowego
  od wynagrodzeń pracowników,
 • Sporządzanie i wysyłka deklaracji do PFRON,
 • Sporządzanie i wysyłka do urzędów rocznych informacji podatkowych,
 • Przelewy wynagrodzeń dla pracowników
  z wydzielonych rachunków klientów,
 • Zaświadczenia.

OBSŁUGA PRAWNA
INNE
 • Doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania działalności,
 • Pomoc w zakresie zakładania działalności gospodarczej,
 • Na życzenie klienta, prowadzenie księgowości na oprogramowaniu i serwerze klienta,
 • Udostępnienie adresu dla działalności gospodarczej, obsługa korespondencji,
 • Reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS w oparciu o udzielone pełnomocnictwo.